Please update your Flash Player to view content.
 QUBER - get it free
Anda di : Laman Utama | Daftar Kursus secara Online | Terma dan Syarat

Terma dan Syarat Penyertaan Kursus Asuhan Kanak-Kanak

E-mail Cetak PDF
1.Bayaran pendahuluan (Deposit) sebanyak 50% atau RM200 hendaklah dibayar, apabila anda membuat pengesahan dan penetapan tarikh kursus. Wang Pendahuluan dipulangkan 50% sekiranya pembatalan dilakukan sebelum kursus bermula dengan memberikan sebab-sebab yang munasabah. Apabila kursus sudah bermula, deposit anda yang tidak menyertai kursus berkenaan tidak akan dipulangkan.

2.Pembayaran penuh yuran kursus kepada Vonad (Malaysia) Sdn. Bhd dilakukan pada tarikh kursus bermula.

3.Untuk Undertaking Letter atau Local Order, pembayaran hendaklah dilakukan tidak lebih daripada 7 hari bekerja selepas tarikh kursus dilaksanakan.

4.Bagi Peserta Luar Negara , PEMBAYARAN PENUH mesti dibuat sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum tarikh kursus.

5.Tiada pembatalan dibenarkan selepas tarikh kursus bermula. Hanya penggantian wakil anda boleh dilakukan. Pembatalan dengan sebab munasabah boleh dipertimbangkan. Hanya 50% deposit dipulangkan sekiranya pembatalan dilakukan sebelum kursus bermula. Selepas kursus bermula, wang deposit tidak akan dipulangkan. Anda dibenarkan menangguhkan kursus sebanyak sekali sahaja. 

6. Pindaan tarikh kursus boleh berlaku sekiranya bilangan bakal peserta kurang daripada 20 orang, dan satu tarikh baru kursus akan dipilih dan dimaklumkan kepada bakal peserta yang telah berdaftar. Wang deposit kursus tidak akan dipulangkan kecuali atas sebab-sebab yang menasabah.

7.Terma dan syarat dipatuhi dengan :
Pembayaran kepada : Vonad (Malaysia) Sdn. Bhd.
No Akaun : 1423-0002926-052 atau No Akaun 12370001363106 di bank yang sama iaitu
Bank : cimb_logo

Kami juga menerima cek/deraf bank atas nama "Vonad (Malaysia) Sdn. Bhd." Transaksi tunai juga adalah digalakkan dan boleh dilakukan di alamat berikut:-

Pusat Latihan Vonad (Malaysia)
Vonad (Malaysia) Sdn. Bhd.
No 5A, Jalan Hentian 3,
Hentian Bas Kajang, Off Jalan Reko,
43000 Kajang, Selangor.


7.Adalah menjadi tanggungjawab peserta kursus untuk memberitahu pihak Vonad (Malaysia) Sdn. Bhd. jika terdapat sebarang perubahan seperti bilangan peserta yg hendak dihantar, alamat dan sebagainya.

8.Kegagalan mematuhi Terma & Syarat membolehkan pihak Vonad (Malaysia) Sdn. Bhd. menamatkan komitmen kursus tanpa pulangan wang.

9.Adalah menjadi tanggunjawab pengusaha TASKA atau peserta kursus untuk memberikan maklumat yang betul seperti yang didaftarkan.

10.Pihak Vonad (Malaysia) Sdn. Bhd. berhak meminda man-mana Terma & Syarat tersebut dari semasa ke semasa sekiranya perlu mengikut peraturan dan undang-undang yang berkuatkuasa.
 

Waktu

Ulti Clocks content